HINNAKIRJADInformative Message

Sõidukite ning nende põhi- ja lisavarustuse info ja hinnad on teavitava iseloomuga ning maaletoojal on õigus neid muuta ette teatamata.
Hinnakirjas on välja toodud soovituslikud jaemüügihinnad. Täpse info ja lõpliku hinnapakkumise saamiseks on vajalik pöörduda ametliku edasimüüja poole.