TEHNILINE ABI

ALFA ROMEO 24/7 TEHNILINE ABI MAANTEEL

Klienditeenindustelefon Eestis alates 01.01.2023 registreeritud autode jaoks: +372 697 9142.

Maanteeabi hõlmab:

·         mobiilset töökoda;

·         auto transportimist;

·         sõidukulu hüvitamist;

·         tagasipöördumist koju või teekonna jätkamist;

·         majutust hotellis;

·         korda tehtud auto tagastust;

·         asendusautot;

·         infoteenuseid.

Klienditeenindustelefon Eesti vahemikus 04.06.2021–31.12.2022 registreeritud autode jaoks: +372 622 6215.