ALFA ROMEOI SÕIDUKI KVALITEEDIGARANTII TINGIMUSED
AUTO OSTU-MÜÜGILEPINGU

Need auto kvaliteedi garantii tingimused on osa auto ostu-müügilepingust, mille ostja sõlmib müüjaga. Ostja kinnitab oma allkirjaga, et on garantiitingimuste kvaliteediga tutvunud, nõustub nendega ja aktsepteerib neid.

 

1. Auto kasutamise tingimused

1.1. Kui ostja omandab ALFA ROMEO sõiduauto, saab ta koos autoga auto hooldusraamatu ja kasutusjuhendi.

1.2. Ostja peab tutvuma auto kasutusjuhendiga ja järgima rangelt sõiduki tootja määratud hooldusvälpasid ja -tingimusi, esitatud juhiseid ja auto ettenähtud kasutusotstarvet.

1.3. Autole antakse 24 (kahekümne nelja) kuu pikkune kvaliteedigarantii piiramatu läbisõiduga. Erandiks on konkreetsed käesolevas lisas loetletud autoosad.

1.4. Müüja garanteerib, et autol, millele garantii antakse, ei esine garantiiperioodi ajal materjalide, osade tootmis- ega paigaldusdefekte, ja kui need ilmnevad, siis kõrvaldab müüja need ajakava kohaselt ja tasuta.

Kvaliteedigarantii hõlmab osade, mille tootja või tema esindajad on tunnistanud defektseks, remondi või vahetuse kulusid, samuti sõiduki seisukorra taastamiseks tehtavate tööde ja materjalide kasutamise kulusid.

 

Allpool nimetatud detailide/osade kvaliteedi garantiiperiood hõlmab maksimaalselt läbisõitu 10 000 km:

 • Hõõglambid;

Allpool nimetatud detailide/osade kvaliteedi garantiiperiood hõlmab maksimaalselt läbisõitu 20 000 km:

 • Esipiduri klotsid;
 • Esipiduri kettad;

Allpool nimetatud detailide/osade kvaliteedi garantiiperiood hõlmab maksimaalselt läbisõitu 40 000 km:

 • Süüteküünlad (bensiinimootoriga sõidukid);
 • Tagapiduri klotsid, hõõrdkatted;
 • Tagapiduri kettad ja trumlid;
 • Bensiinidüüsid;
 • Sidur;
 • Rihmad;

Allpool nimetatud detailide/osade kvaliteedi garantiiperiood hõlmab maksimaalselt läbisõitu 50 000 km:

 • süüteküünlad (diiselmootoriga sõidukid);
 • Diislikütuse düüsid;

Allpool nimetatud detailide/osade kvaliteedi garantiiperiood hõlmab maksimaalselt läbisõitu 60 000 km:

 • Amortisaatorid;
 • Väljalaskesüsteemi osad

Allpool nimetatud osade/komponentide kvaliteedi garantiiperiood on maksimaalselt 12 kuud.

 • Aku

Allpool nimetatud detailide/osade kvaliteedi garantiiperiood on maksimaalselt neli kuud.

 • Klaasipuhasti harjad
 • Esiklaas

Allpool nimetatud detailidele/osadele kvaliteedigarantii ei kehti.

 • Õhu-, kütuse-, õli- ja kabiinifiltrid;
 • Vedeliku lisamine
 • Rehvid

 

Värvkatte garantii 36 kood ilma läbisõidupiiranguta.

Perforatsioonivastane garantii on 8 aastat; kehtib ainult siis, kui rooste on teinud augu (rooste avatud metallil; kui värv on ära tulnud, on tegemist värvigarantiiga) ilma läbisõidupiiranguta.

1.5. Kõik tingimused kehtivad alates auto Ostjale üleandmisest või auto esmaregistreerimisest olenevalt sellest, kumb toimus esimesena.

1.6. Auto kvaliteedigarantii kehtib ainult siis, kui hooldus- ja/või remonditööde maht on vastavalt ALFA ROMEOi nõuetele teostatud, kasutades seda tehnoloogiat ainult remondi- / hooldusriistvara ja -tarkvara komponentide, osade ja tarvikute jaoks, mis on tootja poolt kasutamiseks heaks kiidetud.

1.7. Autode garantiiremonti, hooldustöid ja ilma garantiita remonti pakuvad kõik ALFA ROMEOi  volitatud edasimüüjad. Leedus, Lätis, Eestis saab teavet nende edasimüüjate kohta veebisaitidelt: www.alfaromeo.lt,www.alfaromeo.lv, www.alfaromeo.ee

1.8. Garantiiaja jooksul võib ostja esitada rikete kohta küsimusi kõigile ALFA ROMEOi  volitatud hooldusettevõtetele. Kõik ALFA ROMEOi tootja volitatud hooldusettevõtted peavad tegema kvaliteediga seotud remonditöid hoolimata auto müügikohast.

1.9. Auto kvaliteedigarantii tagavad asjakohased ALFA ROMEOi tehnilised nõuded defektsete osade vahetamise või remontimise kohta. Auto kahjustatud osad jäävad remonditöid teostanud ALFA ROMEOi hooldusettevõttele. Edasimüüja käsitleb neid vastavalt tootja juhistele.

1.10. Autode garantiiremont teostatakse iseteeninduse ja volitatud finantseerimise abil remondiks vajalike osade tarnimise teel ja ettenähtud perioodi jooksul. Müüjal või volitatud garantiiremondi teenuse osutajal on õigus seadet remontida või välja vahetada, kui remont on võimalik ja tootja seda lubab. Auto garantiiremondi tähtaeg (rikete parandamise aeg) sisaldub auto kvaliteedi üldises garantiiperioodis.

1.11. Kvaliteedi garantiiperioodi ajal asendatud osad või osa nendest arvestatakse sõiduki üldise garantiiperioodi sisse; remonditud osa kasutamise aeg algab siis, kui klient saab remonditud auto kätte, ja lõpeb sõiduki üldise kvaliteedigarantii perioodiga.

1.12. Kui sõiduk on ostja soovi korral varustatud täiendava või tootja poolt ettenähtud turvasüsteemi, autostereosüsteemi või muude elektroonikaseadmetega, kehtib tootja kvaliteedigarantii auto elektrisüsteemile ainult seadmetes või osades, mis ei mõjuta elektroonilised süsteeme, mis on varustatud täiendavate paigaldiste või funktsioonidega. Nende lisatarvikute garantii peab klient hankima nende kaupade müüjalt. Samad reeglid kehtivad ka auto algse disaini muudatuste või täiendavalt paigaldatud seadmete ja konstruktsiooniosade ettenägematu täiendava sooritusvõime kohta.

1.13. Kui auto võõrandatakse teisele isikule, kehtib kvaliteedigarantii nendel tingimustel eeldusel, et uus omanik kasutab autot vastavalt garantiitingimustele.

 

2. Kvaliteedigarantii andmisest keeldumine:

2.1 Ostja ei teatanud pärast auto defektide ja/või rikete ilmnemist ja/või ei palunud need rikked kohe, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul kõrvaldada.

2.2 Ostja ei teavitanud müüjat kvaliteedigarantii saamiseks ALFA ROMEOi mõnest muust volitatud hoolduskeskusest (lk 1.9).

2.3 Rike süvenes, kui ostja eiras tõrketulesid ja juhtsignaale, samal ajal kui kasutusjuhendis ja omaniku käsiraamatus nõutakse peatumist ja sõitmise katkestamist või muude toimingute tegemist;

2.4 autot kasutati vastuolus teie auto kohta kehtiva juhendiga, sealhulgas juhtumid, kui kasutati sobimatut kütust, määrdeaineid ja muid kulumaterjale, autot ei kasutatud ettenähtud viisil, rike on tingitud osalemisest spordivõistlustel, manöövritest katastroofide ajal või muude sarnaste sündmuste korral, näiteks riketest (kahjustustest), mis on tekkinud sõja, siserahutuste, maavärinate või muude loodusõnnetuste, avariide, kolmandate isikute tegude jne tagajärjel.

2.5 autot ei remonditud korralikult ja/või hooldati valesti ettevõttes, mis paikneb väljaspool ALFA ROMEOi müügiorganisatsiooni. Hooldustööd tuleb teha hiljemalt maksimaalselt 1000 km läbisõidu järel, mis on määratud kasutusjuhendis, või hiljemalt 1 kuu möödudes, mis on nimetatud tehnilise hoolduse intervallina, sest vastasel juhul võib auto kaotada garantiikaitse;

2.6 Autosse paigaldati mitteoriginaalsed osad, mille kasutamise kohta ALFA ROMEO  / importija ei andnud luba, või ALFA ROMEO importija asendas auto mittevastuvõetaval viisil (häälestusmeetmed). Garantii ei kehti auto rikete ning jõudluse ja töökindluse probleemide puhul, mis on tingitud mitteoriginaalsete osade kasutamisest.

2.7 auto ei vasta riigile (kasutuspiirkonnale) ja selles kehtivatele eritingimustele, kuid seda on seal / sellistes tingimustes pidevalt kasutatud;

2.8. auto läbisõidumõõdikut on muudetud või see on välja vahetatud, arvesti näite on muudetud või tegelikku läbisõitu pole võimalik näha.

 

Kvaliteedigarantii ei hõlma:

2.9. regulaarset hooldust, perioodilist kontrollimist ja reguleerimist (rataste tasakaalustamine, vedrustuse geomeetria muutmine jne.)

2.10. olenevalt sõiduki töörežiimist, läbisõidust, geograafilisest asukohast ja kliimast, kus sõidukit kasutatakse, osade väljavahetamist, mis ei ole rikke ega defektide, vaid loomuliku kulumise tagajärg.

2.11. täiendavad või muud kahjud (põhjustatud auto riketest, kahjustustest või remondivajadustest), mis hõlmavad kogemuslikke ebamugavusi, transpordikulusid, telefonikõnesid, majutust, isikliku või ettevõtlusega seotud saamata jäänud tulu või sisetuleku kaotamist jne.

 

3. Muud tingimused

3.1. Kvaliteedigarantii nõude esitamisel peab ostja esitama sõiduki nõuetekohaselt tähistatud hooldusraamatu. Kui ostjal ei ole võimalik esitada või ta keeldub esitamast auto hooldusraamatut või hooldusraamat on valesti tõendatud hooldusdokumentidega, on volitatud hoolduskeskusel õigus keelduda auto remontimisest garantiikorras.

3.2. Kui teie auto hooldus ja/või remontimine kvaliteedigarantii nõuete rahuldamiseks oli sõltumatu remondiettevõtte (ALFA ROMEOist sõltumatu müügiorganisatsiooni või mitte ALFA ROMEOi hoolduspartneri) avaldus, peab ostja säilitama ja vajadusel esitama kõik dokumendid, mis tõendavad, et autot on hooldatud ja remonditud vastavalt tootja juhistele ja müüja soovile. Kui müüja tuvastab, et hooldus- ja/või remonditööd on tehtud ALFA ROMEOi juhiseid eirates, kaotab selle auto garantii kehtivuse.